top of page

Lika värde & grundtrygghet

Enhet värnar om alla människors lika värde och självklara rätt till existentiell grundtrygghet

Lika värde & grundtrygghet

Enhet verkar för det fredliga samhället med utgångspunkt i alla människors lika värde. Ett samhälle där varje människa har samma rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi tror att ett fredligt, blomstrande och hållbart samhälle börjar inom varje människa. Vi tror att vi genom att tillgodose varje människas existentiella behov också skapar förutsättningar för en rik gemenskap människor emellan och ett starkt samarbete för samhällets högsta goda. En trygg människa är en rik människa.

En villkorslös basinkomst ger också en ekonomisk grundtrygghet för alla, ersätter dagens bidragssystem och skapar kreativitet, trygghet och frihet.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page