top of page

Samarbete i stället för konkurrens

Enhet verkar för ett samhälle i samarbete i stället för konkurrens

Samarbete i stället för konkurrens

Enhet verkar för ett samhälle i samarbete framför konkurrens, där vi gemensamt tjänar varandra, istället för att tjäna på varandra. Ett samhälle där vi inte behöver slåss emot varandra för vår medfödda rätt att överleva, vilket idag bidrar till mycket stress och sjukdom.

Vi tror på ett samhälle som främjar mänskliga relationer och mänskligt välmående, där pengar enbart används som ett medel för byte av varor och tjänster. Det vill säga: Ett ränte-, spekulations- och inflationsfritt samhälle där mänskliga värden står över vinstintressen och där vi prioriterar människoliv och mänsklig omsorg framför skapade behov och investeringar i överflödig produktion, konsumtion, vapen och krig.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page