top of page

Moderator för facebook-gruppen

Du får möjlighet att hålla koll på vad som skrivs i facebook-gruppen och se till att våra trivselregler efterföljs.

Som moderator för vår facebook-grupp är du en person som kan hålla dig lugn, kunna vara diplomatisk och inte rädd för att säga till om dialogerna bryter mot våra trivselregler.

bottom of page