top of page

Skydda naturens välmående

  • Att människan återgår till en mogen relation till naturen.

  • Att säkerställa den biologiska mångfalden.

  • Att alla aktiviteter på jorden sker hållbart.

Denna vision är kopplad till följande partipunkter

bottom of page