top of page

Årsmöte 2022

19-20 Mars - mötet hålls online

Enhet kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 19:e mars 2022 kl. 13:00-18:00.

Årsmötet hålls online via Zoom, anslut till årsmötet här klockan 13:00.

Medlemsdagen hålls online via Zoom, söndagen 20:e mars 2022 kl. 9:30-16:00.

Anslut till medlemsmötet här klockan 9:30.

Läs mer om programmet för medlemsdagen längst ned på denna sida.

Medlemmar kan logga in här på hemsidan och se dokumenten här, som innehåller dagordningen, propositioner, motioner, och alla övriga dokument.

För att vi skall kunna fastslå röstlängd så ber vi er att anmäla er i förväg:

Anmäl er genom att fylla i formuläret nedan.

Conference

Anmäl dig till årsmötet!

Tack för din anmälan, vi ses på årsmötet!

Du kan inte längre anmäla dig, årsmötet har börjat.

Vad händer på årsmötet?

Årsmötet är Enhets högsta beslutande organ.

På årsmötet röstas om:

  • Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter

  • Talespersoner

  • Revisorer

  • Valberedningen

  • Medlemsavgift

  • Propositioner

  • Motioner

Röstning

Endast betalande medlemmar har rösträtt och medlemsavgiften skall vara betald minst två veckor före årsmötet för att gälla. Röstning kan ske via ombud som ska uppvisa undertecknad fullmakt från varje röstberättigad vid upprättande av röstlängd före mötet. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Beslut fattas med enkel majoritet, om inget annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör lottning.

Själva omröstningarna sker via Zooms digitala röstningsfunktion som är inbyggd.

Nominerade 2022

Nedan personer har nominerats av valberedningen för att representera Enhet 2022

Presentationer av de nominerade publiceras i den takt de skickas in.

Gunilla Wigertz

Gunilla Wigertz

Nominerad till talesperson

Konrad Swenninger

Konrad Swenninger

Nominerad till ledamot

Adrian Albinsson

Adrian Albinsson

Nominerad till suppleant

Vide Geiger

Vide Geiger

Nominerad till talesperson

Lisbeth Richardson

Lisbeth Richardson

Nominerad till ledamot

Anders Backensved

Anders Backensved

Nominerad till ordförande

Anders Axner

Anders Axner

Nominerad till ledamot

Hannah Meyer Sjöblom

Hannah Meyer Sjöblom

Nominerad till ledamot

Ulla Skog

Ulla Skog

Nominerad till suppleant

Program för Medlemsdagen 2022

9:30: allmänt prat och ordförande hälsar välkommen

9:45: “Som om framtiden redan är här”, en kreativ lek. (Cie)

10:30: Valkampanj, del 1: Valorganisation och samarbete (Vide)

11:15: Valkampanj, del 2: Vilka frågor är viktiga just nu? (Gunilla)

12:00: Lunch - allmän dialog för de som vill

13:15: Valkampanj, del 3: Hur får vi Enhet att synas? (Jai)

14:30: “Att vara den förändring vi väntar på” (Ulla)

15:00: Valkampanj, del 4: Nästa steg (Vitek)

15:45: Avslutande cirkel

16:00: tack för medlemsdagen!

bottom of page