top of page

Bilder

Cirkulär ekonomi för hållbarhet
& hälsa

Enhet verkar för en totalomställning av det ekonomiska systemet med hälsa och hållbarhet som främsta mål

Decentralisering & Direktdemokrati

Enhet verkar för Folkets makt på riktigt. Bl a. genom decentraliserat beslutsfattande och SwExit

En medveten skola för barnens behov

Enhet vill se en skola som praktiserar en medveten helhetssyn på människan och som utgår ifrån barnens behov

Goda relationer

Enhet vill se ett samhälle med gott om tid att vårda våra relationer

Helhetshälsa & Hälsofrihet

Enhet tror på friskvård framför sjukvård och att vård ska bedrivas med Helhetssyn på människan utan vinstintresse

Hållbar energiförsörjning

Enhet vill endast använda rena och Förnyelsebara Energikällor. Tex. Solenergi, Vindkraft, Vattenkraft, Vågkraft & Geoenergi

Hållbara människor bygger ett hållbart samhälle

Enhet verkar för ett samhälle med hållbara människor. Där människor inte bara överlever utan även lever

Läroplikt framför skolplikt

Enhet förespråkar Läroplikt framför skolplikt

Naturen - en enhet med oss själva

Enhet tror på ett samhälle där vi behandlar naturen som en Enhet med oss själva

Trygghet & frihet

Enhet värnar om alla människors lika värde och självklara rätt till existentiell grundtrygghet

Trygghet & närvarande föräldrar

Enhet vill införa Basinkomst i Sverige, vilket bland annat skulle ge föräldrar större utrymme att vara föräldrar

Äldreomsorg på de äldres villkor

Enhet vill reformera äldreomsorgen på de äldres villkor

bottom of page